بارگذاری ...

Fully Managed hosting services

Build better sites & stores

Faster speeds, stronger security, inherent scalability, and trusted support. Better business runs on Coodiv clouds services.

شروع کنید

سوالی دارید؟ حتما با واحد فروش در ارتباط باشید. اینجا کلیک کنید

We've got solutions for every kind of project.

The perfect domain lets people know at a glance why you're online (and why you're awesome). Find the right domain extension now to grab more attention and visitors..

Fully managed WordPress hosting

Instant autoscaling, visual compare, feature-rich plugins, performance tools, automatic plugin updates, plus free staging.

Starting at
$5.99 $2.99 per month
Cpanel hosting
cPanel web Hosting

Launch and grow a web presence that can scale with evolving business needs. All plans include one-click install, 99.9% uptime, 24/7 security monitoring, daily backups, and an easy-to-use control panel.

Starting at
$5.99 $4.99 per month
VPS hosting
High RAM VPS Hosting

Get total control with SSD-powered VPS Hosting that gives you full root access and optional control panels, backups with performance monitoring, unlimited traffic and a 99.9% uptime guarantee.

Starting at
$5.99 $0.99 per month
Find domains
Used by professionals at

ساختن یک وب سایت هرگز آسان تر نبوده است

Weebly’s drag and drop website builder makes it easy to create a powerful, professional website without any technical skills. Over 40 million entrepreneurs and small businesses have already used Weebly to build their online presence with a website, blog or store.

طیف وسیعی از ویژگی های طراحی شده برای محافظت از وب سایت و اعتبار کسب و کار شما را ارائه می دهد
ویژگی های امنیتی حرفه ای برای وب سایت شما
اسکن بدافزار

هرگونه بدافزاری که در وب سایت شما شناسایی شده است را بطور فعال رصد کرده و به شما هشدار می دهد

حذف خودکار بدافزارها

If a scan finds anything, SiteLock will safely remove any known malware automatically.

اسکن آسیب پذیری

به طور خودکار برنامه های خود را بررسی می کند تا از به روز بودن و ایمن بودن آنها در برابر آسیب پذیری های شناخته شده اطمینان حاصل کند

OWASP Protection

Get protection against the top 10 web app security flaws as recognised by OWASP, the Open Web Application Security Project.

SiteLock™ Trust Seal

با نشان دادن محافظت از وب سایت خود ، به بازدیدکنندگان خود اطمینان بیشتری دهیدSiteLock.

فایروال

The TrueShield™ Web Application Firewall protects your website against hackers and attacks.

از شهرت خود محافظت کنید

اسکن روزانه به تشخیص بدافزار کمک می کند قبل از اینکه موتورهای جستجو فرصتی برای یافتن آن پیدا کرده و سایت شما را در لیست سیاه قرار دهند

راه اندازی خودکار سریع

راه اندازی فوری و کاملاً خودکار بدون نیاز به نصب ، بلافاصله از شما محافظت می کند

شبکه تحویل محتوا (CDN)

وب سایت خود را با توزیع در سطح جهانی و ارائه آن به بازدیدکنندگان از نزدیکترین مکان برای سرعت بیشتر بارگذاری صفحه در هر کجا که هستید ، افزایش دهید

برای یافتن بهترین نام همینک جستجو کنید...

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

domain tld

Exhibit and sell your .rocks online

‪$5.99per year Check Availability
domain tld

Exhibit and sell your .club online

‪$9.99per year Check Availability
domain tld

Exhibit and sell your .live online

‪$0.99per year Check Availability
domain tld

Exhibit and sell your .shop online

‪$3.99per year Check Availability
domain tld

Exhibit and sell your .host online

‪$12.99per year Check Availability
domain tld

Exhibit and sell your .name online

‪$99.99per year Check Availability
domain tld

Exhibit and sell your .online online

‪$16.99per year Check Availability
domain tld

Exhibit and sell your .tv online

‪$17.99per year Check Availability

More Coodiv clouds Hosting options to help you thrive.

Free staging site, automatic daily backups, unlimited email accounts, free SSL, and premium plugins included in every WordPress hosting plan.

Fully Managed web hosting

Reliable hosting that evolves with your business

Not into WordPress? Choose a hosting plan that works for you. Get online with Linux or Windows shared hosting platforms, increase your website's resources with just one click and take advantage of security that never sleeps.

WooCommerce

Your online store powered by WooCommerce.

From payments and shipping to product displays and category names, you have the freedom to customize virtually every aspect of your store. Our Ecommerce plan comes with a pre-installed online store powered by WooCommerce, plus a variety of premium extensions including Advanced Notifications, WooCommerce Brands and more.

Coodiv clouds Website Builder

The simplest way to create your new website

Create a modern website in minutes - no tech skills required. Just choose a design you like, add your content and publish. Plus, you get a domain and hosting included with purchase.

سوالات متداول

وب سایت خود را با توزیع در سطح جهانی و ارائه آن به بازدیدکنندگان از نزدیکترین مکان برای سرعت بیشتر بارگذاری صفحه در هر کجا که هستید ، افزایش دهید

SSL Certificates enable data encryption on the internet and allow data to be transmitted securely from a web server to a browser. With SSL, your website can use the https protocol and will display a padlock in end users web browsers to indicate the connection is secure.
SSL Certificates enable data encryption on the internet and allow data to be transmitted securely from a web server to a browser. With SSL, your website can use the https protocol and will display a padlock in end users web browsers to indicate the connection is secure.
There are 3 different levels of vetting that SSL Certificates are based upon. Domain Validated (DV) , Organization Validated (OV), and Extended Validation (EV). The major difference between the types of certificate relates to the information the Certificate Authority, RapidSSL, GeoTrust and DigiCert, requires and validates in order to issue a certificate. The higher levels of certificate require more information, and often is displayed in the browser bar. EV SSL for example turns the browser bar green and displays the organization name to visitors to generate more trust.
You work on your SEO in order to improve your site's rankings in search results. This leads to attracting more traffic - and ideally, to convert that traffic into customers and leads.
Email is so important nowadays, with archiving email is securely stored, giving you extra confidence and peace of mind.